fredag 15. april 2011

Blits og dybde

Alle blitser har et oppgitt ledetall. Det sier noe om styrken på blitsen. Dessverre er dette i beste fall misvisende. De fleste blitsene er ikke så sterke som ledetallet tilsier.

Ledetallet er en måte å beregne blitslysets styrke:

Ledetall divideres på avstanden, og du får blenderen (f-verdien) som skal benyttes.

Økes avstanden mellom blits og motiv, så må jeg åpne blenderen. Dersom blitsen flyttes nærmere, må blenderen lukkes. Et alternativ er da å kunne endre styrken på blitsen.

Eks: En blits har ledetall 15. På 2 meters avstand gir dette 15/2=f:7,5. På 1 meter blir det 15/1=f:15. på 4 meter blir det 15/4=f:3,75

I den digitale verden er det langt enklere, fordi jeg kan se resultatet på skjermen. Jeg har f.eks. f:8. Dersom det blir for mørkt, åpner jeg blenderen et trinn til f:5,6. Er det for lyst lukker jeg blenderen tilsvarende et trinn til f:11. På denne måten slipper jeg å regne ut f-verdien.

Men, uansett, dess større avstand, dess mindre lys når frem til motivet. Rett og slett fordi lyset spres over et større område. (Lyset blir ikke svakere.)

Et vanlig problem er å blits-fotografere ei gruppe med mennesker. Fotografen setter blitsen på kamera, den nærmeste personen er 2 meter fra kamera, og den bakerste er 4 meter fra. Dersom blitsen har ledetall 30, krever den nærmeste personen blender 30/2=f:15, og den bakerste personen 30/4=f:7,5. Den nærmeste personen får da fire ganger så mye lys som den bakerste. TTL-automatikken i kameraet vil da lage en mellomløsning, f:11, slik at den nærmeste personen blir overeksponert / lys, og den bakerste blir undereksponert/mørk.

Løsningen er å flytte blitsen fra kameraet, og plassere den lenger unna gruppa. Dersom den fremste personen er 4 meter fra blitsen, og den bakerste er 6 meter fra blitsen, får vi 30/4=f:7,5 og 30/6=f:5. (et trinn i forskjell.) Ved å sette blenderen midt mellom, til f:6, får vi da en liten overeksponering av den nærmeste, og en liten undereksponering av bakerst person. Denne forskjellen vil knapt være synlig. Og økes avstanden ytterligere, blir det ingen forskjell i det hele tatt. I tillegg dekker blitsen et større område. (I dette tilfelle kommer blitsen langt bak kamera, og da kan det være at IR-trigging ikke virker.)


Siden blitsen på dette bildet er 2-3 meter unna bakken, vil lysintensiteten bli tilnærmet lik for alle elementer i et slik nærbilde.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar