lørdag 16. april 2011

Tolking av histogram

For raskt å kunne danne seg et bilde av eksponeringen, er det en fordel å benytte histogrammet. Men med blits er det ofte et mål å få lyse og mørke partier. Histogrammet bør man derfor bare lese i ytterkantene. Pass på at kurven går ned mot bunnen lengst venstre og høyre del av kurven. Da blir ingenting gjengrodde skygger eller utbrente høylys, med mindre dette er hensikten.

Histogrammet sier bare noe om hvor mange av pikslene i bildet som har hvilken lysstyrke. Til venstre er antallet som har lav lysstyrke / mørke tone, til høyre er antallet piksler med mye lys / lyse toner. Der kurven er lav er det få piksler, der kurven er på topp er det tilsvarende mange piksler.

Et godt histogram til venstre, mens bildet til høyre har utbrente høylys, og muligens også gjengrodde skygger.

Vær obs på at de fleste kamera produserer mer støy i mørke enn lyse områder. Det betyr at det lønner seg å få bilde så lyst som mulig, uten at det går oppover høyre side i histogrammet. Det er vel også derfor kameraet er utstyrt med høylysvarsel. Gjør bildet så lyst det går an, uten at det blinker på høylysene!

http://www.luminous-landscape.com/tutorials/understanding-series/understanding-histograms.shtml

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar